Wspomaganie psychologiczne

W krainie emocji – Czy jestem uważny? Czy potrafię rozpoznać i nazwać swoje emocje? Jak sobie z nimi radzę? Czy do czegoś nam służą, skoro na co dzień sprawiają tyle problemów? Jak się z nimi zaprzyjaźnić? Jak je okiełznać?
W Turkusowej Akademii prowadzimy zajęcia dla dzieci w ramach treningu uważności. Mają one charakter warsztatowy i są skierowane do osób, które chcą lepiej poznać i efektywniej korzystać ze swoich emocji.

W czym tkwi moja watrość? Dlaczego jestem taki a nie inny? Jakie jest moje miejsce w świecie? W czym jestem dobry? Jaką drogę wybrać dla siebie w przyszłości?

 

orologi replica

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych TUS – czym jest i jaki jest program treningu?

Rozwój człowieka polega na umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Wraz z wiekiem uczymy się reguł i zasad postępowania. Poznajemy zwyczaje w grupie, do której przynależymy.  Relacje międzyludzkie  nabierają szczególnego znaczenia w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej, kiedy to dziecko zaczyna wchodzić w nowe role,  a kontakty społeczne gwałtownie się poszerzają.

Nie dla każdego jest to łatwe zadanie. Niektóre dzieci odczuwają silny lęk związany z nawiązywaniem nowych znajomości. Czasem prowadzi on do wycofania, zamknięcia się w sobie i generuje wiele stresogennych sytuacji.  Dzieci izolują się, odsuwają od grupy,  gdyż pod wpływem silnych nienazwanych emocji nie wiedzą, jak mają się zachować.  Stają się wówczas nerwowe, tracą poczucie własnej wartości, wiarę w swoje możliwości, co może doprowadzić do zaburzeń zachowania.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, które mogą pomóc dzieciom w przezwyciężaniu trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Zajęcia TUS  to grupowa forma pracy z osobami potrzebującymi  wsparcia w zakresie umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Podopieczni  pracują nad emocjami oraz kształtują umiejętności interpersonalne. Nabierają sprawności w radzeniu sobie ze swoimi problemami, porażkami i uczą się rozwiązywania konfliktów, słuchania, czekania na swoją kolej.

Ogólne cele programowe :

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształcenie umiejętności rozróżniania i rozpoznawania emocji.
 • Zwiększanie poczucia własnej wartości.
 • Oswajanie lęków wynikających z kontaktów społecznych.
 • Kształtowanie zdolności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych.
 • Podwyższenie samooceny.
 • Praca nad zachowaniami empatycznymi.
 • Wzmocnienie wiary we własne siły.

Cele szczegółowe:

 • Integracja grupy.
 • Praca nad relacjami.
 • Uczenie przestrzegania zasad i norm obowiązujących w relacjach.
 • Kształcenie umiejętności autoprezentacji.
 • Rozumienie siebie.
 • Satysfakcja ze swoich osiągnięć.
 • Wyższa samoocena.
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.
 • Umiejętność wyciszania się.
 • Modelowanie pożądanych zachowań.
 • Nauka aktywnej komunikacji i wyrażania emocji.
 • Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
 • Ekspresja samego siebie w różnych aktywnościach społecznych.
 • Nauka rozpoznawania znaczenia gestów , mimiki, mowy ciała.
 • Nauka rozpoznawania komunikatów niewerbalnych – gestów, mimiki.
 •  

Ponadto w opcji dla młodzieży:

 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami sytuacji trudnych i strategie radzenia sobie z nimi wg Cowey’a, R. Lazarusa, S. Folkman.
 • Poznanie własnych cech osobowościowych i wewnętrznych zasobów.
 • Poznanie sposobów rozładowywania emocji.
 • Rozpoznawanie i minimalizowanie stresu.
 • Dbanie o zdrowy styl życia.
 • Akceptacja okoliczności niesprzyjających.
 • Rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie z emocjami.
 • Sposoby wspierania innych i szukania pomocy.

Postawy nad którymi pracujemy:

 • Samoświadomość i refleksyjność
 • Akceptacja i docenianie samego siebie
 • Akceptacja własnych emocji
 • Wyrozumiałość wobec samego siebie
 • Pewność siebie
 • Rolex Replica

TUS

Decydując się na określoną formę zajęć należy mieć na uwadze, że jest to cykl, który pozwala na poprawne tworzenie procesów grupowych i budowanie  relacji pomiędzy uczestnikami.  Nie można wziąć udziału w pojedynczym spotkaniu.  Pierwsze trzy spotkania grup mają charakter  próbny, integracyjny – mający na celu jak najlepszy dobór uczestników do danej grupy (jedynie w tym czasie możliwe są migracje uczestników pomiędzy grupami).

Mindfulness

Trening uważności polega na niwelowaniu stresu, lęku i napięcia emocjonalnego.


Współczesny świat generuje w dziecku różnego rodzaju lęki związane z dorastaniem, relacjami z rówieśnikami i dorosłymi, stres związany z nadmiarem obowiązków i wygórowanymi ambicjami. Dzieci i młodzież w okresie adolescencji szczególnie absorbują się swoimi emocjami, musząc mierzyć się w wieloma wyzwaniami. Często wyolbrzymiają negatywne opinie na własny temat, eskalując w ten sposób poziom stresu.            Są przytłoczone zestresowane i nadmiernie pobudzone. Wiele młodych osób zmaga się z depresją lub innymi problemami psychicznymi. Dzieje się tak, gdyż nie potrafią dystansować się od własnych emocji.


Celem treningu uważności jest rozwijać u dzieci odporność na stres, niwelować jego negatywny wpływ i napięcie oraz zwiększać odporność emocjonalną.

W czasie zajęć uczymy dzieci i młodzież świadomości własnych emocji i przekonań, sposobów redukcji negatywnych stanów emocjonalnych wywołanych stresem szkolnym, presją dorosłych, opiniami rówieśników czy negatywnym samooceną.

orologi replica

W naszej pracy stosujemy proste rozwiązania metodyczne polegające na:

 • Uczeniu dzieci obserwowania i poznawania samego siebie.
 • Wdrażaniu do akceptacji siebie i innych.
 • Wskazywaniu na samopoznanie – świadomość własnych uczuć.
 • Uwrażliwianiu dzieci na przeżywanie przez nie negatywnych emocji.
 • Zwracaniu uwagi na świadome oddychanie, odczuwanie    i myślenie.
 • Pokazywaniu jak skupiać się na wdzięczności, uprzejmości i optymizmie w celu poprawy relacji międzyludzkich. uhren replicas
 • Uczeniu w jaki sposób „wykorzystać” rówieśników, jako formę wsparcia w trudnych emocjonalnie sytuacjach.    Zabawie pozwalającej na wyciszenie.

Uczymy o tym w jaki sposób rozpoznać objawy stresu, jak działa układ nerwowy w stanach napięcia i jakie są konsekwencje ich długotrwałego utrzymywania się.
Podkreślamy znaczenie grupy rówieśniczej w sytuacji radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem.
Prowadzimy zabawy i ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.
Uczymy jak łagodzić smutek i inne trudne emocje.
Wspomagamy oswajanie własnych myśli.
Uczymy koncentracji na oddechu, co znacząco wpływa na samopoczucie.
Pomagamy odkrywać własne zalety i mocne strony.