tel. 660 314 980
tel. 608 509 787
Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa 15

Warsztaty i szkolenia

Działalnością naszej firmy wspomagamy również szkoły w realizacji Zaleceń Rady Europy z dnia 22 maja 2018 w sprawie Kompetencji Kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie oraz Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 25.08.2017.

Wszystkie warsztaty naszej oferty skonstruowane są w taki sposób, aby wspierać kształcenie kompetencji kluczowych – łączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które są niezwykle ważne w rozwoju osobistym. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych pomaga w samorealizacji oraz aktywności społecznej, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie, sprzyja integracji społecznej i zatrudnieniu.

Naszą uwagę w pracy z dzieckiem skupiamy na kształceniu Kompetencji Kluczowych:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 • Umiejętność uczenia się. watch replicas uk
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość.
 • Świadomość i ekspresja kulturalna.

Warsztaty mogą być prowadzone cyklicznie w stałych grupach lub pojedynczo.
Mogą odbywać się stacjonarnie w naszej siedzibie lub budynku szkoły.

Adresowane są dla dzieci bez względu na wiek - zarówno dla przedszkolaków, starszej młodzieży jak i uczniów klas młodszych oraz kadry pedagogicznej.
Każdy z warsztatów zaplanowany jest na 3 godziny lekcyjne.
W zależności od potrzeb możemy przygotować warsztaty dostosowane do zamawiającego.

repliky omega

Proponowane tematy zajęć dla uczniów:

Przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz profilaktyka uzależnień. (Kompetencje społeczne i obywatelskie.)

 • „Jesteśmy wolni!” Trzymamy się z dala od dopalaczy                 i narkotyków. Cz1.
 • Czy już jestem uzależniony…? Warsztat profilaktyczny (uzależnienia behawioralne). Cz.2
 • Budowanie relacji opartych na szacunku i zasadach.
 • StoP dla agresji i przemocy rówieśniczej.

Wspomaganie budowania relacji opartych na wartościach. (Kompetencje społeczne i obywatelskie.)

 • Czy jesteśmy samodzielni i uczciwi? watch replicas uk
 • Wartości w naszym życiu - odwaga i odpowiedzialność.
 • Jak pracować nad wewnętrzną dyscypliną – o 7 nawykach nastolatka.
 • Tolerancja, altruizm i wrażliwość – modne słowa czy ważne wartości?

Warsztaty integracyjne (Kompetencje społeczne i obywatelskie.)

 • Warsztaty rozpoczynające nowy etap edukacyjny klasy. replique Rolex
 • „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - wzmacnianie więzi między członkami zespołu klasowego.
 • „Jak starzy znajomi, a może …poznajmy się lepiej” - zajęcia integracyjne. rolex falsi

fausse rolex

Propozycja warsztatów wspomagających dla nauczycieli:

Warsztaty dla nauczycieli:

- KIEDY OCENIANIE JEST NOWOCZESNE i CZY STOPNIE SĄ KONIECZNE?

- JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE I INFORMACJĘ ZWROTNĄ zamiast tradycyjnych stopni szkolnych. 


(SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z 4 ODRĘBNYCH WARSZTATÓW 4X4 GODZINY).

 • ocenianie w świetle prawa;
 • geneza i znaczenie oceniania, elementy oceny  w procesie lekcyjnym;
 • przykłady zastosowań oceniania rozwijającego;
 • cel lekcji w języku ucznia,
 • kryteria sukcesu,
 • pytania kluczowe narzędzia ułatwiające udzielanie informacji zwrotnej,
 • waga oceny koleżeńskiej i samooceny i ich skuteczne wprowadzanie do praktyki szkolnej.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące oceniania kształtującego.
 • Narzędzia wspomagające formułowanie informacji zwrotnej.
 • Strategie efektywnego uczenia się w oparciu o ocenianie kształtujące – tzw. kształtujące uczenie się.
 • Narzędzia usprawniające współpracę z uczniami.
 • Sposoby odejścia od oceny sumującej. Breitling Replica

 

 • Warsztat dotyczący wprowadzania mechanizmów gier    w edukacji: czym jest gamifikacja, etapy wdrażania, inspiracje, narzędzia przydatne w procesie tworzenia      i prowadzenia “zgamifikowanych” zajęć.
 • Warsztaty dotyczące pracy metodą projektu (założenia, tematy, etapy, role i zadania, prezentacja, wnioski) oraz wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na każdym z etapów pracy projektowej.
 • Warsztaty poświęcone metodzie odwróconej lekcji (flipped lesson): czym jest odwrócona lekcja, jakie korzyści przynosi praca tą metodą, jakie narzędzia          i materiały warto wykorzystać, jak zorganizować.

orologi repliche